Hopp til innhold
Rema.no » Ansvar i REMA 1000 » Dyrevelferd » Generell policy for dyrevelferd

Generell policy for dyrevelferd

I REMA 1000 skal vi ha profesjonelle og dyktige leverandører som holder en høy standard når det gjelder kvalitet, ansvarlighet og arbeidsforhold. Her kan du lese mer om de 5 frihetene, og vår generelle policy for god dyrevelferd.

Et av våre verdigrunnlag

Høy forretningsmoral har vært et av våre verdigrunnlag siden den første butikken åpnet i 1979. I begynnelsen handlet dette blant annet om at Kjøpmenn ikke skulle holde fingeren på vekten ved veiing, og at vi ikke skulle lure noen – verken kunder eller leverandører.

Et kontinuerlig arbeid

I dag handler høy forretningsmoral vel så mye om hvem vi kjøper varer av, hvordan de blir produsert, hva produktene inneholder, og om de blir produsert under verdige og lovlige forhold.
I 2019 handlet vi varer fra nærmere 500 leverandører i over 30 land. Oppfølging av våre leverandører er derfor et kontinuerlig og viktig arbeid.

Vi har god og tett dialog med leverandørene som sikrer at de har forståelse for, og etterlever våre retningslinjer og krav. Vår tilnærming er å sikre forbedring hos leverandører og produsenter gjennom langsiktig samarbeid og dialog. Dette styrker arbeidsforholdene og rettighetene til ansatte, og legger et grunnlag for bærekraftig vekst for begge parter.

– Trond Bentestuen, Administrerende direktør i REMA 1000 Norge AS

Fem friheter som definerer dyrevelferd

Dyrevelferd defineres ofte gjennom de fem friheter, og at vi har en egen dyrevelferdslov som ivaretar dyrenes rettigheter.
De fem frihetene er gjengitt i våre etiske retningslinjer og er krav alle våre leverandører og samarbeidspartnere må forholde seg til:

Vår generelle policy

Dette er våre retningslinjer og generelle policy for Dyrevelferd og KSL (Kvalitetssystem i landbruket).
Dyrevelferd fra avl til avliving:
For dyreprodukter skal dyrenes velferd vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele verdikjeden. Dyrevelferd skal vurderes i dyrets livsløp, fra avl til avliving. Som et minimum skal nasjonal lovigvning og internasjonale anbefalinger overholdes, og beste praksis etterstrebes.

Les mer om dyrevelferd i REMA 1000